Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku CZ EN


VĚDA A VÝZKUM

ART & DESIGN INSTITUT již svojí filozofií a zaměřením vytváří na škole a ve studiu mezinárodní prostředí, které podporuje programy mezinárodní mobility studentů i pedagogů s vybranými zahraničními školami obdobného zaměření – se zvláštním důrazem na maximální kvalitu a efektivitu.

Od roku 2013 je škola členem EUNIS (European UNiversity Information Systems je evropská nezávislá akademická organizace, která sdružuje právnické osoby zabývající se vývojem, zaváděním a údržbou informačních systémů na evropských vysokých školách).

Evropská komise udělila ADI ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014 - 2020 v roce 2015 - a to již po I. roce fungování školy!

V témže roce také získala ADI grant z Norských fondů na projekt Marketing of Galleries and Trade of Artworks in the Czech Republic and Iceland.

V rámci spolupráce se zahraničními institucemi – galerie, muzea, bienále, aukční síně – umožní kvalitní a globální orientaci studentů – a to nejen v rámci EU a jejich programů.

Škola svojí koncepcí, která se opírá o úzkou spolupráci s praxí již od samého počátku podporuje studenty v participaci na konkrétních uměleckých projektech. Škola má uzavřeny Smlouvy o budoucí spolupráci s významnými institucemi s působností v oblastech výuky školy - a to nejen pro zabezpečení povinné praxe, ale především pro dlouhodobou spolupráci.

Erasmus

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací.

Škola je držitelem ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020.

Všichni studenti ADI mají možnost se programu Erasmus+ zúčastnit a vybrat si jednu z 16 prestižních evropských univerzit, se kterými má škola partnerskou smlouvu.

 

 

Více

Norské fondy - Fondy EHP

Marketing of Galleries and Trade of Artworks in the Czech Republic and Iceland

projekt byl podpořen v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZO7).

Project number - EHP-CZ07-MOP-2-098-2015 

Ve spolupráci s Islandem - Bifröst University spolupracuje ing. Johnová na výše uvedeném projektu, který přináší zajímavé pohledy na specifika v oblastech marketingu a trhu s uměním v rámci ČR a Islandu. Cílem projektu je nejen výměna zkušeností, ale především obohacení erudice studentů v této oblasti.

Více

Partnerské školy Erasmu+

ŠPANĚLSKO

MĚSTO

OBOR

01. Escola d’Art Ballear

Palma di Malorca

Grafický design, ilustrace, fotografie

02. Escola d’Art Alcoi

Alcoi

Design

03. School of Art

Almeria

Grafika,

Design

04. Escuela de Arte

Madrid

Vizuální komunikace, fotografie, grafický design

05. Escuela Superior de Diseño de Aragón

Zaragoza

malba, design

06.Escuela de Arte San Telmo

Malaga

grafický design, produktový design, interier design 

07. EAAI DISENO

Granada

Visual communication, Graphic Design

08.  Escuela de arte Mateo Inurria

Cordoba

Graphic, Design, Photography

ITÁLIE

 

 

09. Accademia di Belle Arti

Neapol

umění a design

10. Academia di Belle Arti

Maserata

malba, vizuální umění, design

11. ABA

Perugia

malba design

12. RUFA

Řím

malba, design, fotografie

DÁNSKO

 

 

13. Royal Academy

Kodaň

malba

RAKOUSKO

 

 

14. New design university

St. Pölten

Vizuální komunikace, grafický design

PORTUGALSKO

 

 

15. ESTAL

Lisabon

Vizuální komunikace a grafický design

LOTYŠSKO

 

 

16. Latvian Academy of Culture

Riga

Malba, fotografie, grafický design

LITVA

 

 

17. Vilnius Academy of Arts

Vilnius

Grafický design, fotografie

NĚMECKO

 

 

18. Akademie Faber-Castell

Stein

Grafický design, fotografie

Více