Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku CZ EN


Multimédia

předmět MULTIMÉDIA
 
přednášející, zkoušející

MgA. Nicky Shushulov, Ph.D. - Multimediální grafický design

MgA. Jan Petrov - 3D grafika a vizuální efekty (VFX)

 
 

stručná anotace

Kreativní obor multimédia je zaměřený na neustále se rozšiřující oblast digitální grafiky a její využití v praxi. Cílem studia je získat schopnost kreativní tvorby komplexního multimediálního projektu pomocí pochopení současného grafického designu a typografie, animace a videa, 3D grafiky, postprodukce a VFX (vizuální efekty).

     
osnova předmětu 1. a 2. semestr 1. Web design
2. 2D grafika (bitmapová a vektorová)
3. a 4. semestr 3. 3D grafika a postprodukce
. a 6.5 semestr 5. Vybrané partie z multimédií
6. Práce na bakalářské práci
  7. Web design
   
   

 

MULTIMEDIÁLNÍ GRAFICKÝ DESIGN

V prvním semestru je předmět zaměřen na 2D digitální grafiku a grafický design. Program prvního semestru je vymezen třemi tématickými okruhy: první se zabývá vizuální kompozicí jako vyjadřovacího prostředku v grafickém designu, druhý je zaměřen na práci s digitálními programy pro bitmapovou a vektorovou grafiku – Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, třetí se zabývá seznámením a pochopením základních principů v použití písma a typografie, stejně tak se základy navrhování loga a vizuálního stylu. Téma jako je písmo, typografie nebo logo se zkoumá prostřednictvím různých tvůrčích úkolů, které na principu hry a experimentu mají za cíl ve studentovi vzbudit kreativní přístup při osvojování si těchto komplexních teoretických i praktických znalostí.

V druhém semestru obsah studia navazuje na pochopení základů digitální grafiky a grafického designu jako estetického a komunikačního systému a jeho komplexnějšího využití v různých vizuálních médiích. Studentská práce se zaměřuje na prohlubování znalostí v typografii a print designu a také na experimentální úkoly poskytující prvotní znalosti a pochopení krátké digitální animace, videa a práce se zvukem. Program druhého semestru je rozdělen do tří tématických okruhů. První se zaměřuje na práce v oblasti typografie a jejího využití v obrazové kompozici plakátu. V druhém okruhu se studenti naučí pochopit a využít základní principy pro vytváření krátké autorské publikace. Třetí tématická část je zaměřena na seznámení se a práci s digitálními programy pro tvorbu krátkého videa a animace.

V průběhu výuky se studenti učí pochopit principy vizuálního myšlení a postupně se seznámí se základními tiskovými médii, stejně tak i se základy jednoduché animace a práce se zvukem. Student bude moci všechny teoretické znalosti ihned aplikovat ve svém konkrétním tvůrčím projektu.

Osnova výuky:

 1. zásady vizuální kompozice
 2. práce s bitmapovými a vektorovými obrazy – Adobe Photoshop a Adobe Illustrator
 3. teorie barev a barevné systémy
 4. písmo a typografie, textová a obrazová kompozice
 5. základy navrhování loga a vizuálního stylu
 6. osvojení základů grafického layoutu a estetiky plakátu
 7. orientaci v problematice informačního designu
 8. pochopení a experimentální přístup autorské publikace jako obrazového a typografického konceptu
 9. vytvoření animačního gifu, jednoduché animace a videa

3D GRAFIKA A VIZUÁLNÍ EFEKTY (VFX)

Ve 3. semestru se studenti seznámí se základy 3D grafiky a postprodukce. Hlavním výukovým programem je Cinema 4D, Adobe Photoshop a okrajově Adobe After Effects. Cílem je naučit studenty využívat nástroje dané aplikace tak, aby v rámci zadaného projektu využili jejich maximální efektivitu a dokázali vyhodnotit náročnost celého projektu. Hlavním tématem 3. semestru je produktová vizualizace, kde se studenti naučí vytvářet topologicky vhodné objekty, UV mapovat, texturovat, vytvářet materiály, svítit, animovat (otočná animace, průlety kamerou), renderovat a posledním krokem je základní postprodukce jako nedílná součást zakončení projektu.

Cílem 4. semestru je prohlubování a rozšiřování nabytých znalostí předchozího semestru. Hlavní témata jsou zaměřená na architektonické vizualizace a charakter animace. Téma Architektonické vizualizace studenty naučí správný a efektivní přístup k této problematice. Důraz je kladen na simulaci světla, materiálů a efektivitu renderování. Téma Charakter animace je zaměřeno na složitější 3D animační techniky. Student se naučí modelovat organický model s vhodnou topologií, rigovat, skinovat, animovat, renderovat rozpohybované modely a objekty.

Absolvent výuky by se měl orientovat obecně v oboru 3D grafiky. Bude umět odhadnout časouvou náročnost, složitost a zvolit vhodnou strategii výroby při budoucích projektech. Prakticky se bude umět orientovat v programu Cinema 4D na úrovní pozice Junior 3D Generalist.

Koncepce výuky 3D grafiky je řešená progresivně, tj. na základě zadaných úkolů a cvičení se znalosti jednotlivých okruhů prohlubují.

Osnova výuky:

 1. Historie oboru a využití 3D grafiky.
 2. Interface Cinema 4D, pohyb ve 3D scéně, jednotky a veličiny.
 3. Principy 3D modelování.
 4. UVW mapování a projekce.
 5. Texturování procedurální/paint - BodyPaint.
 6. Svícení a Shading.
 7. Renderování - výstup - 3D tisk.
 8. Animace.
 9. Postprodukce.

 

 
 

Zpět